>> REFERENCIE <<
Realizujeme implementáciu a správu IT technológií,
ktoré Vašu spoločnosť zvýhodnia pred konkurenciou.
ENGLISH
>> späť <<
Priami zákazníci
 
Veľkoobchod s potravinami Labaš s.r.o
Potravinová sieť Bala, centrala Bala
12 x Hypermarket Bala
8 x L.A.Press, obchody s tabakovým tovarom a tlačou
2 x Happy House lahôdky
Guzma, obchod s bezpečnostnými dverami
SAV
UPJŠ
Nepriami zákazníci – forma subdodávky
 
Unicorn a.s.
Potrubie a.s.
Alan Delon – obchod s textilom