>> ŠKOLENIA <<
Realizujeme implementáciu a správu IT technológií,
ktoré Vašu spoločnosť zvýhodnia pred konkurenciou.
ENGLISH
>> späť <<
sú zamerané na získavanie širšieho rozsahu známych počítačových zručností.
 
Školenia sa realizujú prostredníctvom samostatnej praktickej činnosti v modernej počítačovej miestnosti pod vedením lektora.
 
Školenie je možné realizovať na požiadanie aj u zákazníka.
 
Bližšie informácie o termínoch a predmetu školenia Vám budú poslané mailom. Kontaktujte nás na adrese skolenia@rdsystem.sk