>> SLUŽBY <<
Realizujeme implementáciu a správu IT technológií,
ktoré Vašu spoločnosť zvýhodnia pred konkurenciou.
ENGLISH
>> späť <<
IT Outsourcing
 
Outsourcing je najmodernejší spôsob správy informačných technológií v spoločnostiach, ktoré sa nezaoberajú informačnými technológiami a pre ktorých je informatika iba nástrojom pre dosahovanie strategických cieľov.
Čo je to outsourcing správy serverov a sieťovej infraštruktúry ?
 
Monitoring
 
 • Trvalý monitoring prevádzky serverov a aktívnych sieťových prvkov za účelom včasnej diagnostiky incidentov a predovšetkým z dôvodu predchádzania incidentom;
 • Monitoring sieťovej prevádzky, zaťaženie jednotlivých prvkov a vydávanie doporučení k optimalizácii sieťovej infraštruktúry;
 • Vykonávanie preventívnej údržby všetkých prvkov infraštruktúry vrátane SW komponentov (kontrola logov, údržba databáz);
 • Monitoring zákazníckych aplikácií bežiacich na spravovaných serveroch
 
 • Návrh vhodného pripojenia na Internet a počítačovej siete s cieľom optimalizovať cenu pripojenia s maximálnym využitím internetových služieb pre dané potreby zákazníka
Bezpečnosť
 • Zaistenie bezpečnosti prevádzkovanej infraštruktúry s pomocou firewallov, antivírovej a antispywarovej ochrany prevádzkovaných serverov;
 • Aktualizácia systémových programov predovšetkým o tzv. „bezpečnostné záplaty“, ktoré sú vzhľadom k prevádzkovanému programovému vybaveniu relevantné;
 • Potrebná aktualizácia tzv. „firmware“ na aktívnych prvkoch v sieti z dôvodov ako funkčných tak i bezpečnostných;
 • Bezpečné spracovanie dát uložených na serveroch
Ďalej ponúkame
 • Konzultácie
 • Poradenstvo, telefonické konzultácie, zaškolenie pracovníkov
 • Dodávky, inštalácie serverov, PC, integrácia sieťových operačných systémov
 • Kabelážne systémy od prvotného návrhu až po realizáciu